Nederlandstalige sessie

Elke druppel telt: waterverbruik van stadsbomen in een veranderend klimaat


Expo 11 mei 2022 14.00 - 15.30

Markeren en Delen

Elien Naert
Frank Smits

Elke druppel telt: waterverbruik van stadsbomen in een veranderend klimaat – een duo-presentatie van onderzoekers van de Universiteit Gent en Waternet.

Het klimaat verandert; de neerslag wordt extremer en de zomers worden droger en heter. We moeten onze steden daarvoor aanpassen en één van de ideeën is om meer bomen in de stad te planten. Dit lijkt logisch, want bomen zorgen voor schaduw en hun transpiratie zorgt ook voor verkoeling. Maar hebben we in het veranderende klimaat straks voor deze bomen wel genoeg water? Om hoeveel water gaat het eigenlijk? Hoe ver zakt dan de grondwaterstand? En komen door te lage grondwaterstanden houten paalkoppen van de funderingen niet droog te staan, met als risico dat de palen wegrotten?

De extreem hete zomer van 2018 maakte in een klap duidelijk dat deze vragen nader moesten worden uitgewerkt. Waternet en het Laboratorium voor Plantecologie van de Universiteit Gent startten daarom, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, een onderzoek naar de transpiratie van stadsbomen. Het doel is om te bepalen hoeveel water een stadsboom nodig heeft en om dat te extrapoleren naar het waterverbruik van alle bomen in wijken als bijvoorbeeld het Stadioneiland of de Rivierenbuurt. Met deze informatie kan Waternet haar stedelijk waterbeheer waar nodig aanpassen aan het veranderende klimaat en een situatie met mogelijk meer stadsbomen.

Tijdens deze duo-presentatie wordt ingegaan op de verwachte klimaatverandering voor een stad als Amsterdam, het programma Amsterdam rainproof om deze klimaatverandering het hoofd te bieden, ons onderzoek naar verschillende mogelijke maatregelen voor klimaatadaptatie, de resultaten van het onderzoek naar de transpiratie van stadsbomen tot zover en wat dit lijkt te gaan betekenen voor het toekomstig stedelijk waterbeheer. Op termijn moet voldoende water voor stadsbomen beschikbaar zijn, waarbij ook de houten paalkoppen voldoende worden bedekt door grondwater. Er zal ook worden uitgelegd hoe Waternet en de gemeente Amsterdam samen een wijk als de Rivierenbuurt regen- en hittebestendig maken. Dit gaat via een multidisciplinair, iteratief proces waarbij hydrologische berekeningen en ruimtelijk ontwerp elkaar afwisselen. Binnen dit iteratieve proces spelen onderzoeks­resultaten en het dagelijks stedelijk waterbeheer een belangrijke rol.

Ter inspiratie alvast: een filmpje over ons werk om de Rivierenbuurt klimaatbestendig te maken en een filmpje over ons onderzoek naar de transpiratie van stadsbomen.