Nederlandstalige sessie

Gesignaleerde ‘Oppervlaktespanning’ in water voor bomen bij stedelijke klimaatadaptatie


Workspace 11 mei 2022 16.15 - 17.00

Markeren en Delen

Joris Voeten

In de groeiende wereld van klimaatadaptatie staat de boom bekend als ‘de beste stedelijke koeler’. Voor succesvolle groei en koeling is water echter het belangrijkste ingrediënt, wat niet altijd voldoende, of niet op het juiste moment voorhanden is. In deze presentatie benoemen we de groeiende schaarste op het gebied van water voor blauw-groene infrastructuur in klimaatadaptatie in de stad en beoordelen deze in het licht van groeiplaatsconstructies voor bomen en de nieuwe manier van kijken naar ‘stedelijk-wateroogsten’ en ‘reverse-flow’ regenwaterbeheer in de nabije toekomst.