Nederlandstalige sessie

NVTB Richtlijnen vernieuwd


Expo 11 mei 2022 16.15 - 17.00

Markeren en Delen

Dick Oosthoek
Bert van Eck

De uitspraak van de hoge raad in 2017 heeft grote gevolgen gehad voor de schade taxatie van bomen, waarbij geen directe noodzaak is tot vervanging. de deeltaxaties van bomen. Inmiddels zijn aanpassingen verwerkt in vernieuwde richtlijnen. Voor het taxeren van schade is een nieuw model ontwikkeld , voor de kleinere taxaties is een nieuwe methode ontwikkeld om snel en adequaat te kunnen reageren op verzoeken van boomeigenaren. We nemen u mee in de aanpassingen en bespreken graag samen met u hoe we de richtlijnen nog specifieker kunnen maken voor afwijkende groeiplaatsen.