Nederlandstalige sessie

Klimaatrobuust sortiment: inheems of uitheems


IJ zaal 11 mei 2022 11.30 - 13.00

Markeren en Delen

Jelle Hiemstra

Ons klimaat verandert. We willen graag bomen in de stad die hiertegen bestand en die bovendien mens en dier bescherming en een geschikte habitat bieden. Kunnen we volstaan met ons huidige sortiment of zijn andere keuzes noodzakelijk?  De meeste van onze huidige bomen komen voor in grote delen van Europa en blijken heel goed bestand tegen het nieuwe klimaat, met heftige stormen en afwisselend heel natte en droge periodes én af en toe toch ook strenge vorst. Maar hebben deze bomen uit andere streken wellicht een ander genetische oorsprong? Moeten we daarnaar kijken? Of moeten we in de stad, gelet op de hogere temperaturen én de gewenste biodiversiteit, toe naar meer exoten zoals mediterrane soorten? Jelle Hiemstra onderzoeker aan de WUR neemt ons mee in de verschillende dilemma’s. Samen met u gaan we op zoek naar de oplossingen.