1 ETW/ETT punt Anatomie en fysiologie Bomen en welzijn

Het bomenkompas.


C115 11 mei 2023 16.15 - 17.00

Markeren en Delen

Letty de Weger

Wat is de allergeniciteit en klimaatbestendigheid van de meest voorkomende boomsoorten in de stedelijke omgeving.

Een kwart van de Nederlanders heeft last van hooikoorts wat veroorzaakt wordt door pollen en dan vooral het pollen dat door wind bestuivende planten wordt geproduceerd. Juist deze planten geven het pollen in grote hoeveelheden aan de lucht af. Het LUMC verzamelt dit pollen met behulp van een pollensampler die op het dak van het LUMC staat en analyseert de verschillende pollenkorrels onder de microscoop.

Een belangrijk deel van het pollen in de lucht is het pollen dat geproduceerd wordt door bomen. Toch blijken veel professionals die besluiten over de aanplant van bomen weinig rekening te houden met de allergene eigenschappen van het boompollen dat de bomen zullen gaan produceren. Daarom is een bomenkompas opgesteld waarin de verschillende bomen worden geclassificeerd op grond van de mate waarin het pollen hooikoortsklachten kan veroorzaken. Met dit bomenkompas kan iedereen die een boom plant nagaan of de boom allergeen pollen zal produceren of niet. Dit zal in de toekomst bijdragen aan een fijnere leefomgeving voor mensen met last van hooikoorts.