Nederlandstalige sessie

Groeiplaatsproeven in het Westelijk Havengebied


Workspace 11 mei 2022 14.00 - 15.30

Markeren en Delen

Edwin Peterse
Jitze Kopinga

Om bomen in een stedelijke omgeving goed te laten groeien, wordt vaak bomengranulaat toegepast. Deze mix bevat voeding voor de boom en stenige delen die bodemverdichting voorkomen. Hoe groeien bomen in granulaat en in welk granulaat groeien bomen het beste?

Meestal zijn er geen problemen, maar soms groeien bomen slecht of veroorzaken ze wortelopdruk. Waaraan ligt dat? Aan de samenstelling van het groeimedium, de manier waarop het is toegepast of de omstandigheden waarop het is opgeslagen of aangebracht? Het antwoord is niet pasklaar waardoor het lastig te bepalen is welk groeimedium in welke omstandigheden gekozen moet worden.

De Intergemeentelijke Studiegroep Bomen voert daarom een grootschalige proef uit. In het Westelijk Havengebied van Amsterdam zijn 180 iepen geplant in 15 verschillende groeimedia, met name granulaten, van 8 verschillende leveranciers. De ontwikkeling zal de komende 5 jaar intensief worden gevolgd. Hier zijn veel partijen bij betrokken, Bomenwacht Nederland verzorgt de projectleiding.

Naast de opstelling in de Westpoort doet de Bomengroeiproef onderzoek naar oudere groeiplaatsen ingevuld met granulaten bij verschillende gemeentes. Voor participatie in deze onderzoeken kunnen gemeentes zich nog aanmelden via e.peterse@bomenwacht.nl.