Nederlandstalige sessie

Floriade 2022 ‘Growing green cities’


Grote zaal 11 mei 2022 09.30 - 10.00

Markeren en Delen

Jaap Smit

Growing Green Cities is een zeer actueel thema, waarin bomen een steeds belangrijker rol hebben. Met de voorbeelden van de Floriade bespreekt Jaap hoe het stellen van doelen helpen bij het verwezenlijken van een klimaatbestendige, biodiverse stedelijke ontwikkeling. En verbaast zich over de gemiste kansen van ingenieursbureaus, boomkwekers en boombeheerders.