Nederlandstalige sessie

Een gezonde bodem als basis voor boomgroei


Workspace 11 mei 2022 11.30 - 13.00

Markeren en Delen

Gerrit Jan van Prooijen

Op het dak van de tunnel van de A9, tussen de Bijlmer en Gaasperdam, is een park aangelegd. Gemeente Amsterdam heeft het ontwerp voor dit park in 2014 aan Rijkswaterstaat aangeleverd. Via een DBFM contract werd vervolgens de bouw van de tunnel en de aanleg van het park door een aannemerscombinatie aangenomen.

In 2019, toen het werk aan de tunnel zelf zijn voltooiing naderde, ontstond er discussie over de te verwachten kwaliteit van het nog aan te leggen park. De extreem droge zomer van 2018 speelde hierin een belangrijke rol. In een aantal sessies met vakspecialisten vanuit diverse disciplines (bodem, water en groen) is het uitvoeringsontwerp tegen het licht gehouden en zijn een aantal principiële wijzigingen doorgevoerd.  Belangrijke aspecten die daarbij een rol speelden waren:

  • Waterbuffering versus waterafvoer
  • Planning, fasering en uitvoering van het grondwerk
  • Rijping van de bodem
  • Aanplant en nazorg

In deze presentatie wil ik ingaan op de keuzes en de achtergronden van de keuzes die bij de doorgevoerde wijzigingen , de uitvoering van het grondwerk en de aanplant van het park zijn gemaakt.