Nederlandstalige sessie

Handboek voor bomenrecht en bomenrechtspraak


Expo 11 mei 2022 11.30 - 13.00

Markeren en Delen

Edwin Koot
Bas Visser

Bomenrecht, bomenrechtspraak en de beleidspraktijk zijn volop in beweging. Bas Visser en Edwin Koot gaan in op de gevolgen van veranderende regelgeving en recente gerechtelijke uitspraken voor boombeheer en -beleid. Door de komst van de Omgevingswet verandert de vertrouwde werkwijze en verdwijnt de aloude  kapverordening. ‘Bomen en Wet’ geeft de huidige stand van zaken weer, maar laat ook zien op welke wijze we het best kunnen voorsorteren op de (juridische) toekomst.

Ingegaan wordt onder andere op de bevoegdheidsverdeling buiten de bebouwde kom, de roep om meer bomen, meetbare resultaten en nieuw licht op handhaving. Bij kap en aanplant van bomen gaan andere oogmerken (criteria) gaan een rol spelen. Maatschappelijke kwesties als klimaatverandering, biodiversiteit, thuiswerken en energietransitie vragen een andere benadering van boomstrategen en boombeheerders.