Nederlandstalige sessie

Verborgen biodiversiteit op, onder en rondom (stads)bomen


Workspace 11 mei 2022 11.30 - 13.00

Markeren en Delen

Michael Stech

Bomen zijn een centraal element van het stedelijk groen. Zij leveren ecosysteemdiensten en maken de stad leefbaarder. Maar bomen leven ook samen met, en zijn een habitat voor, honderden andere organismen van uiteenlopende takken van de ‘Tree of Life’. Veel van deze organismen en hun interacties onderling en met de bomen zijn echter onzichtbaar, weinig bekend en onvoldoende onderzocht, vooral in de stad. De presentatie geeft een indruk van de ‘verborgen biodiversiteit’ die in verband staat met (stads)bomen, en gaat na hoe betere kennis gebruikt kan worden om de biodiversiteit in de stad te versterken.