Programma 2022

Woensdag 11 mei 2022

Tijd Thema Onderwerp
9.30 uur Plenair Welkomswoord namens de gemeente Amsterdam
Plenair De groene agenda van Amsterdam
10.00 uur Planair Floriade 2022 ‘Growing green cities’
10.45 uur Koffiepauze in meetingroom & foyer
11.30 uur Internationaal Moving towards the Forest City – international advances in urban forestry
Internationaal Trees, people and technology
13.00 uur Middagpauze in meetingroom & foyer
14.00 uur Internationaal Morphophysiology and management of veteran trees: two case studies
15.30 uur Koffiepauze in meetingroom & foyer
16.15 uur Internationaal Why tree assessment should be a distinct specialization in arboriculture / urban forestry. How to achieve it?
17.15 uur Netwerkborrel in meetingroom & foyer
Tijd Thema Onderwerp
11.30 uur De boom van de andere kant bekeken Klimaatrobuust sortiment: inheems of uitheems
De boom van de andere kant bekeken Bomen op de politieke agenda
De boom van de andere kant bekeken Monumentale bomen
13.00 uur Middagpauze in meetingroom & foyer
14.00 uur Bomen en kademuren Historisch perspectief van bruggen en kademuren in Amsterdam
Bomen en kademuren Vernieuwen van kademuren in stedelijke omgeving
Bomen en kademuren Hoe gaan we om met bomen bij kademuurvernieuwing
15.30 uur Koffiepauze in meetingroom & foyer
16.15 uur Bomen en kademuren Innovatieve oplossingen voor kademuurvernieuwing met boombehoud
17.15 uur Netwerkborrel in meetingroom & foyer
Tijd Thema Onderwerp
11.30 uur Bomen en groeiplaatsen Een gezonde bodem als basis voor boomgroei
Bomen en groeiplaatsen Verborgen biodiversiteit op, onder en rondom (stads)bomen
13.00 uur Middagpauze in meetingroom & foyer
14.00 uur Bomen en groeiplaatsen Groeiplaatsproeven in het Westelijk Havengebied
Bomen en groeiplaatsen De leveranciers pitchen de door hen toegepaste producten
16.15 uur Bomen en groeiplaatsen Gesignaleerde ‘Oppervlaktespanning’ in water voor bomen bij stedelijke klimaatadaptatie
17.15 uur Netwerkborrel in meetingroom & foyer
Tijd Thema Onderwerp
11.30 uur Bomen en wet Actuele rechtspraak en bomenrecht
Bomen en wet Handboek voor bomenrecht en bomenrechtspraak
13.00 uur Middagpauze in meetingroom & foyer
14.00 uur Bomen en klimaat Elke druppel telt: waterverbruik van stadsbomen in een veranderend klimaat
Bomen en klimaat
16.15 uur Bomen en schadeberekeningen NVTB Richtlijnen vernieuwd
17.15 uur Netwerkborrel in meetingroom & foyer

Donderdag 12 mei 2022

9.00 uur Inloop
9.30 uur Samenwerken voor bomen Ontwerpen met bomen en participatie: The green mile
10.15 uur Koffiepauze
11.00 uur Ontwerpen met bomen Ontwerprichtlijnen voor klimaateffectief groen
12.30 uur Bijzondere bomen en boomprojecten Fietssafari langs boomgroeiplaatsen
15.00 uur KPB-ISA (NKB) Demonstratie & rondleiding
17.00 uur Netwerkborrel & aansluitende BBQ
19.30 uur Einde