In het bruisende stadsdeel Strijp-S in Eindhoven verrijst Trudo Vertical Forest, naar voorbeeld van Bosco Verticale in Milaan. In opdracht van woningcoöperatie Sint Trudo wordt gebouwd aan 125 sociale huurwoningen en 1.100 m2 commerciële ruimte. Robert Smid gaat in zijn presentatie in op dit unieke project.

Volgens architect Stefano Boeri verbetert stedelijke bebossing het leefmilieu van de stad. Maar dat niet alleen. Het biedt ons ook een kans om de leefomstandigheden te verbeteren van de mensen die in die stad wonen. De Trudo toren wordt wereldwijd het eerste verticale bos in de sociale woningbouw. Comfortabele woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Een aantrekkelijke woonomgeving voor mensen met een bescheiden inkomen. Én een unieke bijdrage aan het beantwoorden van de grote klimaatuitdagingen in onze samenleving.

Du Pré groenprojecten uit Helmond gaat 125 volwassen bomen en 5.200 struiken, klimmers, hangers en vaste planten aanbrengen op de balkons. Hoe heeft Du Pré dat aangepakt? Wie waren haar strategische partners? Maar ook: hoe worden deze bomen op hoogte geplant en verankerd? Wat is er nodig om te groeien en waar begint het proces? In het project is samengewerkt met Van den Berk Boomkwekerijen, omdat het planten begint op de kwekerij.

0

Er zijn 0 opmerkingen