De inzet van i-Tree in Nederland, mogelijkheden en kansen in praktijk toegepast


Zaal 3 17 mei 2019 14:00 - 16:30

Markeren en Delen

Henry Kuppen

Deze workshop wordt gegeven door Henry Kuppen, samen met adviseurs van de de vier betrokken adviesbureaus bij Platform i-Tree, Bomenwacht, BTL Bomendienst, Cobra adviseurs en Terra Nostra. Klimaatdoelstellingen, wateroverlast, biodiversiteit, ziekten en plagen, allemaal hebben ze direct of indirect te maken met bomen. Met i-Tree kan berekend worden welke bijdrage bomen leveren aan deze onderwerpen. Per individuele boom geeft i-Tree onder andere informatie over de CO2 voorraad en jaarlijkse CO2 vastlegging in het hout van de boom, het verbeteren van de luchtkwaliteit en waterafvang door de boom. Ook kroongegevens en de impact van ziekten en plagen op een bomenbestand zijn belangrijke uitkomsten. i-Tree kan door middel van scenario’s zelfs een kijkje in de toekomst geven hoe de baten van bomen zich gaan ontwikkelen. Door niet naar stuks te kijken maar de kwaliteit van de leefomgeving te relateren aan de i-Tree uitkomsten, kroonoppervlak en zelfs bladoppervlak kan beleid en politiek meetbaar ondersteund worden bij beleidsvorming. Tijdens deze workshop wordt duidelijk hoe i-Tree ingezet kan worden in Nederland, wat de vereisten en de mogelijkheden zijn en de ontwikkelkansen. Er worden verschillende voorbeelden gegeven uit de praktijk waardoor de toepasbaarheid in Nederland duidelijk wordt.