Kennisconferentie Urban Forestry| Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad


Zaal 2 17 mei 2019 11:15 - 12:00

Markeren en Delen

Jelle Hiemstra

Wageningen UR onderzoeker Jelle Hiemstra presenteert het onlangs gestarte PPS-project “Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad”. Hierin werken gemeenten en meerdere partijen uit de groene sector samen met onderzoekers van Wageningen UR en een drietal Hogescholen aan het formuleren van richtlijnen en sjablonen voor het ontwerp van effectief klimaatgroen voor standaard situaties in het stedelijk gebied. Het project bouwt voort op het werk van Wiebke Klemm en het in 2018 afgeronde project “Ecosysteemdiensten van Bomen en Groen in de Stad”. De belangrijkste resultaten daarvan worden ook gepresenteerd.