Ronald Loch (dienst Stadsbeheer gemeente Rotterdam) is mede-bedenker van een digitale tool waarmee risicogestuurd beheer van bosplantsoenen een stuk eenvoudiger wordt. Op woensdag 31 mei 2017 zal Ronald Loch een presentatie op de Boominfodag over dit onderwerp verzorgen. 

Rotterdam telt 4,5 miljoen vierkante meters aan bosplantsoen die in een cyclus van drie jaar worden geschouwd. Collega’s van de gemeente Rotterdam (Stadsbeheer) ontwikkelden een eigen digitale tool waarmee het risicogestuurd beheer van bosplantsoen een stuk gemakkelijker wordt. Een goed risicogestuurd beheer begint met inzicht in het totale areaal. De tool bevat een online kaart met in diverse kaartlagen alle informatie die een beheerder nodig heeft: samenstelling van het groen, conditie van het groen, boomhoogte, zieke en dode bomen, locaties van speelplekken, wandelpaden en doorgaande wegen, maar ook de aanwezigheid van vleermuizen of zeldzame planten en nog door te voeren mutaties. Ook relevante waarnemingen van andere partners worden in het systeem zichtbaar.

Tijdens de inspectie wordt met kleuren op de kaart de prioriteit van de maatregelen aangegeven. Zo is met het programma in één oogopslag over heel de stad te zien welke delen het eerst moeten worden aangepakt. Het snoeien van laaghangende takken boven paden gaat voor op het snoeien van andere takken, zieke bomen in de nabijheid van speelplekken verdienen extra aandacht en ook het onderhoud van bomen langs wegen die volgens de veiligheidsvoorschriften altijd begaanbaar moeten zijn in geval van calamiteiten krijgt prioriteit. Zo blijft het groen in onze stad veilig en beschikbaar voor iedereen en bijdragen aan een gezonde stad voor de Rotterdammer.

Op de kaart wordt tot het jaar 2027 zichtbaar welke maatregelen op de planning staan en wanneer. Zo kan ook de communicatie richting bewoners verbeterd worden. Daarnaast is de app een slimme rekenmeester. Uitrekenen hoeveel vierkante meter al geschouwd is? Inzichtelijk maken welke bosplantsoen vakken over vijf jaar aan de beurt zijn? Of het automatisch optellen van het precieze aantal meters dat door een aannemer moet worden gesnoeid? Het kan allemaal met een druk op de knop.

Ronald Loch, John Verkerke en Christiaan Wisse, medewerkers Stadsbeheer zijn de bedenkers van de tool. “De nieuwe online bosplantsoenkaart werkt supersimpel. Dat is echt de kracht ervan. Hiermee blijven we voor het periodiek onderhoud van bosplantsoen ‘in control’, qua veiligheid, financieel én wat de uitvoering betreft.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Er zijn 0 opmerkingen