Het ontwikkelen van de Groene Infrastructuur door middel van het verplanten van grote bomen. Tijdens de 10e editie van de Nederlandse Boominfodag geeft Dirk Doornenbal, directeur van Nationale Bomenbank, een presentatie over de ‘geheimen’ van het succesvol verplanten van grote bomen.

Nederland heeft een grote bouwopgave en daarmee wijzigt ook de infrastructuur. Bomen staan hier vaak letterlijk in de weg. Rooien en vervangen is de simpele oplossing. Maar waarom niet verplanten? Waarom niet circulair denken en de waarde, die de boom in jaren opgebouwd heeft, teniet doen? Immers de waarde van de Ecosysteemdiensten die de boom levert (o.a. aan water afvang, CO2-opslag en afvang luchtvervuiling) stijgt naarmate het bladoppervlak groter wordt. ‘Bigger is Better’!! Daarom is het belangrijk grote bomen te behouden en als niet mogelijk verplanten minimaal te overwegen.

Het verplanten van grote bomen gaat niet zomaar. Het vergt extra inspanning en kennis van betrokkenen. Onder andere de planning en logistiek, de verplanttechniek, de groeiplaats en de nazorg zijn factoren die speciale aandacht behoeven. Het verplanten van grote bomen is maatwerk. Een boom-specialistisch vak welke jarenlange kennis en ervaring vergt om de verplanting succesvol uit te voeren. Op basis van meer dan 45 jaar ervaring wordt in deze presentatie ingegaan op de ‘geheimen’ van het succesvol verplanten van grote bomen.

0

Er zijn 0 opmerkingen