Peter Twisk, werkzaam bij Regelink Ecologie en Landschap, spreekt tijdens de Nederlandse Boominfodag over ‘Bomen en vleermuizen’.

Hoewel ze vaak onopgemerkt blijven is aanwezigheid van vleermuizen in steden heel normaal. Vooral de gewone dwergvleermuis komt hier veel voor. Dit is dan ook een opportunist die overdag in gebouwen verblijft en ’s avonds op veel plaatsen voedsel vindt. Natuurlijk heeft dit zijn waarde, maar heel bio-divers is het niet. Op plaatsen waar veel groen en water te vinden zijn wordt het een stuk interessanter: daar zijn soorten als watervleermuis, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis en de rosse vleermuis te vinden. Deze soorten zijn sterk gebonden aan de groene en blauwe ‘straten’ die door steden lopen, vooral als men daar zuinig is geweest met verlichting. Er is dan ook veel te zeggen voor eenzelfde benadering van stedelijk groen als groen in het buitengebied: zorg voor verbindingen, afwisseling, rust en duister. Dan is stedelijke natuur op zijn best.

0

Er zijn 0 opmerkingen