Partners

De VHG is partner van de Nederlandse Boominfodag 2018

De VHG is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. De VHG ondersteunt haar lidbedrijven in haar bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving. In de VHG Vakgroep Boomspecialisten zijn 70 toonaangevende bedrijven vertegenwoordigd. De missie van de vakgroep is het bevorderen van de Boomverzorging in Nederland en het behartigen van de collectieve belangen van de leden.

Stadswerk is partner van de Nederlandse Boominfodag 2018

Stadswerk Nederland is de vereniging voor mensen die actief zijn op gebied van de leefomgeving, ongeacht hun achtergrond, zowel jong als ervaren. Leden zijn organisaties (zowel lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus, universiteiten en hogescholen) en individuele professionals. Stadswerk is ook gesprekspartner voor rijksoverheid, zusterorganisaties en bedrijfsleven. Stadswerk streeft ernaar om professionals binnen de leefomgeving de plaats en status te geven die zij verdienen en helpt haar leden de ambities te verwezenlijken. Dit door het bevorderen van de deskundigheid van de leden en via hen ook van de gemeenten door middel van kennis, informatie en ervaringen tijdens bijeenkomsten en via publicaties.