Het recreatieve en beroepsmatige gebruik van drones lijkt al een van de normaalste zaken van de wereld. Met enige regelmaat worden bij evenementen, journalistieke werkzaamheden of werk op hoogte deze RPA’s (Remotely Piloted Aircrafts) waargenomen. Maar de mogelijkheden gaan nog veel verder: bezorgen van pakketten (Amazon), redden van drenkelingen, controleren van windmolens op zee, precies besproeien van gewassen, etc. Veel partijen in de bomenbranche gaan er vanuit dat het gebruik van een drone een mooie aanvulling zou kunnen zijn bij nadere onderzoeken in het kader van de boomveiligheid of de vitaliteit van bomen.

Het gebruik van drones bevindt zich in een juridisch grijs gebied: is het vliegen met drones (il)legaal en welke wet- en regelgeving is van toepassing? Mag je overal vliegen en filmopnames of foto’s maken? Is er een verschil tussen particulier gebruik en zakelijk gebruik? Welke soort beelden en locaties zijn geoorloofd?

Op donderdag 9 juni 2016 zal mr. Jilles van Zinderen van MANZ Legal een presentatie verzorgen over de juridische aspecten van drones. Tijdens de interactieve presentatie van mr. Van Zinderen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat zijn de relevante juridische verschillen tussen de verschillende types drones?
  • Is er een verschil tussen recreatief en beroepsmatig gebruik?
  • Hoe zit het bestuursrechtelijk (vereiste ontheffingen)?
  • Hoe zit het strafrechtelijk (strafbepalingen, handhaving en jurisprudentie)?
  • Hoe zit het civielrechtelijk (privacy)?
  • Huidige en toekomstige regelgeving.

 

DJI_0020

 

0

Er zijn 0 opmerkingen