Denken we aan ecosysteemdiensten dan denken we meestal niet direct aan biochemische stoffen en medicijnen. Toch zijn dit wel degelijk (belangrijke) ecosysteemdiensten. In een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat in 2010 verscheen met als titel ‘Wat natuur de mens biedt: Ecosysteemdiensten in Nederland’, staat letterlijk geschreven: “Zo zijn er her en der op de wereld ongetwijfeld veel plantensoorten aanwezig waarvan wij nog niet weten dat zij medicijnen kunnen leveren of genen bevatten waarmee gewassen veredeld kunnen worden.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam is de iepenhoofdstad van de wereld. Er staan er ongeveer 75.000. De bomen bieden verschillende culturele, regulerende en productie diensten. De Japanse voedingsfabrikant Kibun Foods voert al 30 jaar onderzoek uit naar de ecosysteemdienst ‘biochemische stoffen en medicijnen’.

Jaarlijks bezoekt een delegatie uit Japan de Nederlandse hoofdstad om knoppen van Ulmus hollandica ‘Vegeta’ te verzamelen. Het onderzoek richt zich op werkzame stoffen in de iepenknoppen, zoals antioxidanten en fenolische verbindingen, die mogelijk bij kunnen dragen aan het herstel van kankerpatiënten die een chemokuur ondergaan.

Kazunari Kadokura, werkzaam als senior onderzoeker bij Kibun Foods, zal in zijn presentatie terugblikken op 30 jaar onderzoek naar iepenknoppen in Amsterdam en resultaten van recent uitgevoerd onderzoek presenteren.

Een presentatie over hoe een vrij onbekende ecosysteemdienst van Amsterdamse iepen in de toekomst mogelijk bij kan dragen aan vermindering van bijwerkingen bij chemokuren en het immuunsysteem van kankerpatiënten kan versterken.

 

 

0

Er zijn 0 opmerkingen