IPC


Kenniscentrum IPC Groene Ruimte richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie kennis naar kunde
Dit doen we door het verzamelen, filteren en bundelen van kennis uit het werkveld. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van medewerkers en organisaties die actief zijn in de (openbare) buitenruimte. Als kenniscentrum heeft IPC Groene Ruimte voor ogen dat:
-kennis verzameld wordt en ter beschikking wordt gesteld ;
-uitwisseling van kennis en ‘good practice’ tussen alle betrokkenen stimuleert;
-kennis vertaalt naar een bruikbare toepassing in de werkpraktijk;
-waar mogelijk IPC een vraagbaak vormt;
-trainers en docenten hun praktijkervaring en kennis verbeteren en vernieuwen;
-praktische en wets- en beleidsmatige knelpunten voor praktisch onderwijs inventariseert en oplossingen hiervoor biedt.

Meer informatie?
Ga naar www.ipcgroen.nl.